Hållbart boende med solceller och återbruk

Ormbacka, Järfälla
Som en entré till hela Ormbacka uppförs ett flerbostadshus med 46 lägenheter och en lokal i bottenplan. Resten av kvarteret består av tio radhus, nio stadsradhus och en generös gård med odling, lekplats och påkostad gemensamhetslokal. Tack vare bland annat solceller på taken, återbrukade material och mycket låg energiåtgång kan Växhusen byggas i linje med certifieringen Miljöbyggnad guld. Boende kommer i föreningen även att kunna utnyttja bildelning och verktygspool.

Ort: Järfälla
Projekt: Växhusen (Ormbacka entré)
Antal bostäder: 65
Ljus BTA: 7 000
BOA: 5 800
Upplåtelseform: Bostadsrätter
Status: Antagen detaljplan
Färdigställs: Hösten 2024